Appar

När man pratar om appar refererar man oftast till diverse olika tillämpningsprogram för mobila enheter, såsom surfplattor och smartphones. Många olika webbplatser, som till exempel Facebook och Twitter har utvecklat egna applikationer för användande på mobila enheter. Andra vanliga exempel är mobila applikationer som kan användas som telefonbok, gps-mottagare, telefon, mediaspelare, kalender och diverse spel. Världen är full av appar nuförtiden. Frågan ”finns det inte än app till det där?” har nu blivit en integrerad del av folks tänkande. Forskare talar nu om en så kallad ”app-generation”, en hel generation vars tänkande är präglat av tillgången till den nya tekniken, inte minst mobila enheter och dess applikationer. Applikationerna laddas oftast ned av användaren själv, i de flesta fall från onlinebutiker och distributionsplattformar.

Appar kan vara både bra och dåliga

Appar är en del av vår vardag

Den nya så kallade ”app-generationen” har inte upplevt en era utan de nya tekniska möjligheterna. Detta till skillnad från dem som kallas ”digitala immigranter”, vilket är den generation som upplevt både tiden innan och efter den tekniska boom som satte igång på 90-talet. Professorn Howard Gardner på Harvard universitetet har myntat begreppen. Enligt honom kan man vara antingen ”app-enabled” eller ”app-disabled”. Dessa delvis svåröversatta begrepp beskriver de två polariteter vårt användande av appar befinner sig mellan. En person som är ”app-enabled” har en förståelse för appar och vet hur man ska använda den tekniken i sitt liv på ett konstruktivt sätt. En person som är ”app-disabled” å andra sidan fokuserar på väldigt lite annat än hur många delningar deras senaste foto på Instagram får.

Man föredrar då det virtuella livet framför det riktiga. Termerna syftar också att beskriva huruvida en app är av konstruktiv sort, eller om den skapar begränsningar för oss i våra liv. De tekniska innovationerna kan skapa nya kreativa sätt för oss att leva våra liv, men de kan också begränsa oss. Vårt liv och vårt tänkande kan bli mekaniskt inrutade efter de förutbestämda mönster appar erbjuder oss. Dessa tekniska applikationer är ofta genvägar, som tar hand om saker vi gärna ser fixade genom en simpel knapptryckning. Men de får oss ofta att leva i färdigbestämda ”scripts”. Även vår mänskliga tillvaro blir på många sätt digitaliserad. Vår tillvaro kan lätt bli lite robotaktig.

Teknikfria dagar gav stora effekter

Ett bra sätt att medvetandegöra om du använder teknik på ett positivt eller negativt sätt, är att då och göra en digital detox. Det innebär att man tar några dagar ledigt ifrån allt som har med smartphones, laptops, datorer och även tv-apparater att göra. Vetenskapliga undersökningar har visat att bara några få teknikfria dagar har väldigt stor påverkan. Efter några dagar ändrades hållningen markant, och folk tenderade att bli mer sociala. Vårt teknikanvändande kompromissar med många av våra mer grundläggande behov, och det kan vara bra att tydliggöra dessa, så att man kan göra mer medvetna val i sin vardag. Appar och andra tekniska möjligheter ska vara hjälpmedel, men vi blir lätt överväldigade och överstimulerade av dem.

I vissa fall kan appar och det medföljande tankeparadigmet vara direkt hämmande för det kreativa tänkandet. Riktiga tankar tar tid. De tar tid på sig att dyka upp, men de behöver också tid för att mogna. I dagens teknologimättade samhälle finns ganska få naturliga vattenhål för egna reflektioner och tankar. Det mesta vi inte vet googlar vi, och via sociala medier och mobiltelefoner så exponeras vi konstant för andra personers tankar och idéer. Appar kan lätt få oss att tänka i genvägar, de är bra på att få oss att effektivisera saker. Men det som effektiviseras bort är ofta de egna tankarna, egna reflektionerna. Det som tar tid. Gardner pratar också om att många lever hela sina liv som en ”super-app”. Det finns applikationer för allt, färdiga strukturer att falla in i.

Appar för podcasts

Men appar erbjuder också enorma möjligheter. Ett fenomen som till viss del börjar, om inte ersätta, så åtminstone konkurrera med traditionellt radiolyssnande är podcasts. Fördelen med en podcast är att du kan lyssna på den när du vill, och att det finns ”poddar” om lite allt möjligt. Det är ofta lite mer nischade ämnen än vad du kan ta del av på radion. Två populära appar för podcasts är Podcaster från Apple, och Podcast Addict, som är utvecklad för Android-plattformen. Det finns dock väldigt många fler varianter att välja på.

Podcasts är ett bra exempel på teknik som faktiskt ger fler valmöjligheter. Med den här tekniken är media mer demokratisk och tillgänglig för alla, och man kan ta del av ämnen som annars inte skulle få så stort utrymme. I en podcast kan man gräva ned sig rejält, vare sig det handlar om musik, träning eller allmänna livsstilsfrågor. Appar kan alltså både likrikta, men också ge en större mångfald.